torsdag 26. mai 2011

Et fint dikt :)


Jeg spurte en gang en sebra:
Er du sort med hvite striper 

eller hvit med sorte striper?

Og sebraen så på meg og sa:
Er du sterk med svake sider 

Eller svak med sterke sider?

Er du god med onde påfunn 

eller ond med gode påfunn?

Er du glad med triste dager 

eller trist med glade dager?

Er du flink med dumme innfall 

eller dum med flinke innfall?

Og slik fortsatte og fortsatte 

og fortsatte den,

og aldri, aldri, aldri, aldri spør jeg 

en sebra om striper igjen.

av Shel Silverstein (1930-1999)